AMAGARA Y’ABANTU

Intara za Muyinga, Ngozi na Kirundo> Imfashanyo zahawe impfuvyi, bantahonikora, n’abamugaye

Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu arashimira abafise umutima wo gufasha abatishoboye Ku magenekerezo ya 10 na 11 Nyakanga 2020, umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu Angeline Ndayishimiye, yaragendeye intara aho abicishije ku kigo « Fondation …

Intsinzi y’umugambwe UPRONA˃Abarundi barondeye intahe yo kwikukira bunze urunani

Demokarasi mu Burundi yatangujwe n’umuganwa Ludoviko Rwagasore mu 1961 Ku wa 18 Nyakanga 2020, umugambwe w’abadasigana UPRO NA uzohimbaza imyaka 59 iheze utahukanye intsinzi mu mwaka w’1961. Intsinzi yashikanye igihugu …

Gitega> Imibonano yatanzwe n’Umukuru w’igihugu

Amakungu arabandanya gukeza Prezida Evariste Ndayishimiye ku mabanga yo kurongora Uburundi Kw’igenekerezo rya 8 Nyakanga 2020, Umukuru w’igihugu Evariste Ndayishimiye yarakiriye abaserukira ibihugu n’amashirahamwe bashika kuri bane, ku kirimba c’Umukuru …

Iterambere ridakumira>Ihuriro kaminuza ry’abakenyezi b’imboneza

Abakenyezi bahamagarirwa kwijukira imigambi y’iterambere rirama Ishirahamwe ry’abatambukanyi b’abakuru b’ibihugu vyo muri Afrika biharanira iterambere’OPDAD’ rirongowe n’umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu c’Uburundi, Angeline Ndayishimiye ryaratunganije ku wa 4 Nyakanga 2020 inama y’ibikorwa …

Abanyagihugu bahamagariwe gukorera mu mashirahamwe n’amakoperative

Umunyagihugu ntushobora kumuronderako umwimbu mwiza mu gihe ataronse ico afungura, ari naco gituma uburimyi n’ubworozi ari karahara mu rugamba ntibacura. Ivyo vyashikirijwe na buramatari w’intara ya Makamba Françoise Ngozirazana mu …

IMIGENDERANIRE

Intara za Muyinga, Ngozi na Kirundo> Imfashanyo zahawe impfuvyi, bantahonikora, n’abamugaye

Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu arashimira abafise umutima wo gufasha abatishoboye Ku magenekerezo ya 10 na 11 Nyakanga 2020, umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu Angeline Ndayishimiye, yaragendeye intara aho abicishije ku kigo « Fondation …

Intsinzi y’umugambwe UPRONA˃Abarundi barondeye intahe yo kwikukira bunze urunani

Demokarasi mu Burundi yatangujwe n’umuganwa Ludoviko Rwagasore mu 1961 Ku wa 18 Nyakanga 2020, umugambwe w’abadasigana UPRO NA uzohimbaza imyaka 59 iheze utahukanye intsinzi mu mwaka w’1961. Intsinzi yashikanye igihugu …

Gitega> Imibonano yatanzwe n’Umukuru w’igihugu

Amakungu arabandanya gukeza Prezida Evariste Ndayishimiye ku mabanga yo kurongora Uburundi Kw’igenekerezo rya 8 Nyakanga 2020, Umukuru w’igihugu Evariste Ndayishimiye yarakiriye abaserukira ibihugu n’amashirahamwe bashika kuri bane, ku kirimba c’Umukuru …

Iterambere ridakumira>Ihuriro kaminuza ry’abakenyezi b’imboneza

Abakenyezi bahamagarirwa kwijukira imigambi y’iterambere rirama Ishirahamwe ry’abatambukanyi b’abakuru b’ibihugu vyo muri Afrika biharanira iterambere’OPDAD’ rirongowe n’umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu c’Uburundi, Angeline Ndayishimiye ryaratunganije ku wa 4 Nyakanga 2020 inama y’ibikorwa …

Abanyagihugu bahamagariwe gukorera mu mashirahamwe n’amakoperative

Umunyagihugu ntushobora kumuronderako umwimbu mwiza mu gihe ataronse ico afungura, ari naco gituma uburimyi n’ubworozi ari karahara mu rugamba ntibacura. Ivyo vyashikirijwe na buramatari w’intara ya Makamba Françoise Ngozirazana mu …

IMIKINO

Intara za Muyinga, Ngozi na Kirundo> Imfashanyo zahawe impfuvyi, bantahonikora, n’abamugaye

Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu arashimira abafise umutima wo gufasha abatishoboye Ku magenekerezo ya 10 na 11 Nyakanga 2020, umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu Angeline Ndayishimiye, yaragendeye intara aho abicishije ku kigo « Fondation …

Gitega> Imibonano yatanzwe n’Umukuru w’igihugu

UBUTUNZI

Intara za Muyinga, Ngozi na Kirundo> Imfashanyo zahawe impfuvyi, bantahonikora, n’abamugaye

Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu arashimira abafise umutima wo gufasha abatishoboye Ku magenekerezo ya 10 na 11 Nyakanga 2020, umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu Angeline Ndayishimiye, yaragendeye intara aho abicishije ku kigo « Fondation …

Gitega> Imibonano yatanzwe n’Umukuru w’igihugu

IMIBANO

Intara za Muyinga, Ngozi na Kirundo> Imfashanyo zahawe impfuvyi, bantahonikora, n’abamugaye

Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu arashimira abafise umutima wo gufasha abatishoboye Ku magenekerezo ya 10 na 11 Nyakanga 2020, umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu Angeline Ndayishimiye, yaragendeye intara aho abicishije ku kigo « Fondation …

Gitega> Imibonano yatanzwe n’Umukuru w’igihugu

UBUTUNZI

Intara za Muyinga, Ngozi na Kirundo> Imfashanyo zahawe impfuvyi, bantahonikora, n’abamugaye

Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu arashimira abafise umutima wo gufasha abatishoboye Ku magenekerezo ya 10 na 11 Nyakanga 2020, umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu Angeline Ndayishimiye, yaragendeye intara aho abicishije ku kigo « Fondation …

Gitega> Imibonano yatanzwe n’Umukuru w’igihugu