Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Ishingwa ry’amashure kaminuza y’imyunga rifitiye akamaro kanini urwaruka

Amashure yigisha ibijanye n’imyuga muri Kaminuza zo mu Burundi arafasha urwaruka ruba rutashikanye amanota asabwa kugira rwinjire muri za kaminuza zisanzwe. Umuyobozi ajejwe igisata kijewe amashure kaminuza y’imyuga, Donatien Muryango yamenyesheje ko ayo mashure yuguruwe mu gihugu c’Uburundi kandi yakira abanyeshure batari bake, baba bayobewe ca kibazo ca Reta gitanga uburenganzira bwo kwinjira muri za kaminuza nabo bakaba bashika ku bice 60%. Yabandanije amenyesha Ko ayo mashure Kaminuza yigisha imyuga ari kubiri, hari ayashikana abantu ku bumenyi buciye ku  myuga n’ayashikana ku buhinga bivanye na bene gutanguza ivyigwa intumbero baba bihaye. Ngo hariho imigambi yo kureka abize imyuga bari mu badakora ikibazo ca Reta ko bokwemererwa kwiga ishure kaminuza y’imyuga. Ishure ririko rirasaba kwugurura, ngo ubushikiranganji bujejwe inyigisho za kaminuza buraraba ko rikwije ibituma ibisata biba bihari bikora neza  kugira hatangwe inyigisho z’akanovera. Izo za kaminuza z’imyuga abanyeshure bazigamwo  imyaka 2 canke 3 bivanye n’ivyo baba bakurikiranye. Muryango yamenyesheje ko bitegekanijwe ko  muri kaminuza z’imyuga  zose biga imyaka 2, ivy’ukwiga imyaka 3 bikavaho kuko benshi basigara bavyitwaza bagashaka kufatwa nk’abize za kaminuza zisanzwe bimwe bita bachalauréat.

Muryango aremeza ko kuva kaminuza zigisha imyuga zuguruwe ubumenyi bwongerekanye ariko ingorane zihari ari uko   abazigamwo ari benshi. Ngo hari ishure usanga rifise abanyeshure barenga  150 kandi   ata vyuma  bishikana amajwi kure bihari.  Ngo hari imigambi yo gutanguza amashure kaminuza y’imyuga ane mu burere bwatorokanijwe akaba ari mu Cibitoke, Muyinga, Cankuzo na Rutana. Ngo hariho kandi umugambi wo gushiraho igice kigira kabiri ca kaminuza bita «Master professionnel». Amashure yigisha ibijanye n’imyuga muri Kaminuza zo mu Burundi arafasha urwaruka ruba rutashikanye amanota asabwa kugira rwinjire muri za kaminuza zisanzwe. Umuyobozi ajejwe igisata kijewe amashure kaminuza y’imyuga, Donatien Muryango yamenyesheje ko ayo mashure yuguruwe mu gihugu c’Uburundi kandi yakira abanyeshure batari bake, baba bayobewe ca kibazo ca Reta gitanga uburenganzira bwo kwinjira muri za kaminuza nabo bakaba bashika ku bice 60%. Yabandanije amenyesha Ko ayo mashure Kaminuza yigisha imyuga ari kubiri, hari ayashikana abantu ku bumenyi buciye ku  myuga n’ayashikana ku buhinga bivanye na bene gutanguza ivyigwa intumbero baba bihaye. Ngo hariho imigambi yo kureka abize imyuga bari mu badakora ikibazo ca Reta ko bokwemererwa kwiga ishure kaminuza y’imyuga. Ishure ririko rirasaba kwugurura, ngo ubushikiranganji bujejwe inyigisho za kaminuza buraraba ko rikwije ibituma ibisata biba bihari bikora neza  kugira hatangwe inyigisho z’akanovera. Izo za kaminuza z’imyuga abanyeshure bazigamwo  imyaka 2 canke 3 bivanye n’ivyo baba bakurikiranye. Muryango yamenyesheje ko bitegekanijwe ko  muri kaminuza z’imyuga  zose biga imyaka 2, ivy’ukwiga imyaka 3 bikavaho kuko benshi basigara bavyitwaza bagashaka kufatwa nk’abize za kaminuza zisanzwe bimwe bita bachalauréat. Muryango aremeza ko kuva kaminuza zigisha imyuga zuguruwe ubumenyi bwongerekanye ariko ingorane zihari ari uko   abazigamwo ari benshi. Ngo hari ishure usanga rifise abanyeshure barenga  150 kandi   ata vyuma  bishikana amajwi kure bihari.  Ngo hari imigambi yo gutanguza amashure kaminuza y’imyuga ane mu burere bwatorokanijwe akaba ari mu Cibitoke, Muyinga, Cankuzo na Rutana. Ngo hariho kandi umugambi wo gushiraho igice kigira kabiri ca kaminuza bita «Master professionnel». Ku kibazo c’uko hari igihe umunyeshure agira ingorane iyo agiye gusaba ubushikiranganji bw’inyigisho za kaminuza ko bwemeza impamyabushobozi « conformité » aba yaronse, Muryango yamenyesheje ko umunyeshure agira ingorane iyo  ubushikiranganji butemeje  ko inyigisho zitangwa kuri iyo kaminuza  zitomoye. Donatien Muryango akaba yarateye akamo  abanyeshure bose ngo iyo bagiye kwiyandikisha kw’ishure bakabanza kubaza hirya no hino ko igisata agomba aje kwigamwo cemewe n’amategeko mu gusaba urupapuro rutanga uruhusha rwo kwugurura iryo shure hamwe n’urupapuro rwemeza ko inyigisho zatanzwe zikurikije ibisabwa n’amategeko n’uko ivyo uwasavye kuryugurura yiyemeje ko yabikurikije. Ngo ubushikiranganji butegerezwa kuba maso kugira ntihagire uwuzana impamyamushobozi atakoreye yakuye ahantu hatazwi. Ubu ngo hariho umugambi wo gushira mu mashini abanyeshure bose baba bahejeje ivyigwa ku mashure akwije ibisabwa kugira hageze kwemeza impamyabushobozi zabo babirabe muri izo mashine. 

Aline Kanyana

Ouvrir