Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

ODECA : Urwaruka ruhamagariwe kwijukira amakoperative y’abarimyi b’ikawa kugira rwiteze imbere

manajUrwaruka rusabwa kwegera abayobozi b’uburimyi n’ubworozi bo muma komine no mu ntara kugira barufashe kurwereka inzira ibereye yoruteza imbere biciye mu bisata bitandukanye harimwo ic’ikawa. Ivyo vyamenyeshejwe n’umuyobozi w’ikigo ODECA Emmanuel Niyungeko mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE k’igenekerezo rya 27 Rusama 2020.Nk’uko yabimenyesheje, ngo igisata c’ikawa mu myaka yaheze kuva aho Reta ikuriyemwo akarenge kigahabwa abikorera ivyabo, vyarabonetse y’uko urwaruka rwagiye rudebukirwa buke buke, arico gituma ubu Reta yagarukanye ijisho n’ikirenge ku gisata c’ikawa. Ivyo vyaganiriweko mu nama zagiye ziraba barabona ko hari icokorwa kugira ngo igisata c’ikawa gishobore kugira uburambe bifatiye ku rwaruka rw’ubu n’uruzovuka.

Yaciye aremesha Abarundi abamenyesha ko urwaruka ari rwinshi rufise n’ubumenyi ashima kandi ko mu mashure nshingiro ruriko ruriga ivyoruteza imbere biciye mu migambi mito mito. Niko guca amenyesha ko vyumvikana ko mu mugambi w’ikawa bashira imbere guteza imbere urwaruka biciye mu kunagura no guteza imbere igisata c’ikawa. Ariko rero urwaruka ngo ntirwahawe akanya gakwiye ko kumenyeshwa uruhara rwabo mugisata c’ikawa, ugasanga naho biruko bariko bagira inguvu ngo bashobore gukurikirana ico giterwa. Yaheraheje arutera akamo ngo ruhindure ingendo mu kwegera abayobozi b’uburimyi n’ubworozi mu makomine no mu ntara ndetse no mu kigo ODECA kugira barufashe kurwereka inzira ibereye yoruteza imbere biciye mu bisata bitandukanye harimwo igiterwa c’ikawa. Ariko rero intambwe ya mbere ngo n’ukugira ishaka no kugira umwitwarariko wo gukora ikintu kuko uburyo buri mu bantu , bisubiye ngo abantu na cane cane urwaruka barahimirizwa kuja mu makoperative atandukanye. Nico gituma urwaruka rutosigara inyuma muri ayo makoperative kuko ariho rushobora kuronkera vya nkenerwa, ubwenge, ubuhinga, ndetse no mu ntererano baba bashize hamwe bagashobora kwiteza imbere,  Reta nayo ikabandanya ibashigikira nk’uko ishigikira Abarundi bose. 

Evelyne Niyonzima

Ouvrir