Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abarundi basabwa kunywa imiti kama bamye bakoresha mu kurwanya inyonko kugira bikingire marariya

anita2Kw’igenekerezo rya 25 Ndamukiza amakungu arahimbaza umunsi wahariwe kurwanya indwara ya Marariya. Ni muri iyo ntumbero ikigo ACECI cihaye urugamba go kurwanya indwara ya malaria, catunganije ikiganiro ku bamenyeshamakuru ku wa 24 Ndamukiza 2020 kikaba caremeshejwe n’uwurongoye ico kigo, Gynette Karirekinyana. Gynette karirekinyana yamenyesheje ko uwo munsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya malariya uhimbajwe ku civugo « Gusezerera indwara ya marariya ». Uno mwaka hahimbajwe uwo munsi mpuzamakungu wo kurwanya malariya  hari ikindi kiza cibonekeje gihanze isi ca Coronavirus, ariko malariya ngo  iguma ariyo itwara abantu benshi kw’isi . Mu mwaka w’2019 hibonekeje kw’isi yose abarwayi ba marariya bagera ku miriyoni 228, ikaba yashoboye guhitana ibihumbi 405 muri abo, ibice 70 kw’ijana akaba ari abana batarakwiza imyaka 5, ibice 93 kw’ijana vy’abahitanwa na marariya bikaba vyibonekeza ku mugabane wa Afrika. Gynette Karirekinyana yabandanije amenyesha ko malariya ishobora kuranduranwa n’imizi mu gihe  Abarundi bokwijukira gukoresha imiti kama yo gukinga ikongera ikavura marariya «artemiziya» hamwe n’iyindi miti  kama isanzwe izwi kuva kera, bayikoresha mu kuvura inyonko nk’umubirizi,umunyegenyege  hamwe n’icanda bakaja baravyihereza nk’icayi kenshi gashoboka kugira umubiri wirwanire wongere wikingire marariya.

Mu miti y’ikirundi hariho n’iyo bakoresha mu kurwanya imibu,mu kuyikoropesha mu nzu ariko batibagira no kuryama mu musegetera urimwo umuti w’ica imibu. Gynette Karirekinyana akaba yavuze ko mu kigo ACECI bihaye intumbero yo guhimiriza abanyagihugu kwijukira gukoresha iyo miti hamwe no kuja baratanga imivyaro y’iyo miti kama kugira abanyagihugu bashobore kuyirimira mu mihana iwabo, bareke  kurindira kurwara kuko baca  banduzanya mu gihe umubu uriye uwugwaye ugasubira uwundi atarandura. Kugira marariya ishobore kuranduranwa n’imizi ngo birasabwa ko bafungura neza kugira umubiri uronke ivyankenerwa  ushobore kwirwanira. Gynette Karirekinyana yasozereye amenyesha ko mu Burundi gusezerera marariya bishoboka mu gihe habaye isuku rikwiye imibu ntironke aho yinyegeza ngo ibone kurwirirana. Abanyagihugu nabo ngo bokwijukira gutera artemiziya hamwe n’iyo miti kama kugira bashobore kurwanya marariya.

Anitha Bizimana

Ouvrir